May 25

6.1 Internship

Wednesday, 25 May 2022 - Friday, 27 May 2022

May 26

INSET DAY

Thursday, 26 May 2022

May 27

INSET DAY

Friday, 27 May 2022

May 30

Half Term

Monday, 30 May 2022 - Friday, 3 June 2022

Jun 28

Introduction Evening

Tuesday, 28 June 2022

Jun 30

Introduction Day

Thursday, 30 June 2022

Jul 1

Introduction Day

Friday, 1 July 2022

Jul 7

After Esher Day

Thursday, 7 July 2022

Jul 12

Open Evening

Tuesday, 12 July 2022

Jul 15

End of Term

Friday, 15 July 2022

Aug 18

A Level Results Day

Thursday, 18 August 2022

Aug 25

GCSE Results Day

Thursday, 25 August 2022

Aug 30

Start of Term

Tuesday, 30 August 2022

Oct 24

Half Term

Monday, 24 October 2022 - Friday, 28 October 2022

Dec 16

End of Term

Friday, 16 December 2022

Dec 17

Christmas Break

Saturday, 17 December 2022 - Monday, 2 January 2023

Jan 3

Start of Term

Tuesday, 3 January 2023

Feb 13

Half Term

Monday, 13 February 2023 - Friday, 17 February 2023

Mar 31

End of Term

Friday, 31 March 2023

Apr 1

Easter Break

Saturday, 1 April 2023 - Sunday, 16 April 2023

Apr 17

Start of Term

Monday, 17 April 2023

May 1

May Day

Monday, 1 May 2023

May 29

Half Term

Monday, 29 May 2023 - Friday, 2 June 2023

Jul 14

End of Term

Friday, 14 July 2023